„Pozvali su me na testiranje za onu poziciju na koju sam se prijavio, ne znam kako da se spremim?“

„Imaćemo neku procjenu zaposlenih u firmi, šta treba da radim?“

 

Svako od nas se makar jednom susreo sa pozivom za testiranje bilo kao kandidat za posao, bilo kao zaposleni u kompaniji koja organizuje procjenu svojih zaposlenih i većina nas se zapitala šta nas tamo očekuje i kako da se pripremimo.

Ako imate bliske ljude u okruženju koji se bave ljudskim resursima vjerovatno ste imali prilike da se kod njih raspitate o ovome, ali ako niste tu smo mi da budemo vaš HR prijatelj i da vam opišemo šta možete da očekujete kada ste pozvani na centre procjene i kako da im pristupite. 😊

Zašto sam pozvan na centar procjene?

Vaša kompanija organizuje procjenu zaposlenih i pozvani ste na testiranje? Sjajno! Dobićete priliku da vidite u čemu ste dobri, a u kojim sferama imate prostor za razvoj. Lijepo je znati da vaša kompanija ulaže u svoje zaposlene i u njihov razvoj, tako da smatrajte ovu priliku benefitom i mogućnošću da naučite ponešto novo o sebi i da dobijete jasniju sliku o tome u pravcu dalje treba da usavršavate svoje kompetence.

Prijavili ste se na oglas za posao i pozvani na testiranje? Lijepa vijest. To znači da je vaša radna biografija prošla fazu predselekcije i da ste prepoznati kao potencijalno odgovarajući kandidat, a sada je potrebna dodatna procjena vaših znanja, sposobnosti i određenih kompetencija koje su važne za tu poziciju.

Šta mogu da očekujem?

Bilo da ste pozvani na testiranje kao kandidat za novo radno mjesto ili kao zaposleni u sklopu razvojnog projekta vaše kompanije, ono što možete da očekujete jeste određeni broj individualnih testova koje učesnici rade samostalno. Najčešći testovi i vježbe koji se rade individualno su:

 • Testovi znanja se povremeno daju i postojećim zaposlenima, ali su uobičajeni sastavni dio testiranja prilikom selekcije za otvoreno radno mjesto i podrazumijevaju provjeru specifičnih znanja potrebnih za određenu poziciju. Obično je to provjera znanja engleskog ili nekog drugog stranog jezika, procjena računarskih vještina, provjera znanja nekog programskog jezika, test računovodstvenih propisa i slično u zavisnosti od specifičnih zahtjeva radnog mjesta.
 • Testovi sposobnosti najčešće podrazumijevaju procjenu opštih intelektualnih sposobnosti kao što je apstraktno rezonovanje, ponekad je to numeričko ili verbalno rezonovanje u zavisnosti od toga šta su konkretni zahtjevi pozicije. Za neke pozicije potrebno je testirati opseg pažnje, vještine spacijalnog (prostornog) ili mehaničkog rezonovanja i slično.
 • Testovi ličnosti služe za procjenu različitih dimenzija ličnosti i pokazuju koliko bi se osoba uklopila u postojeći tim i kulturu, a takođe mogu donekle i da predvide kako bi se osoba ponašala u određim situacijama.
 • Individualne vježbe (npr. studije slučajain-basket vježbe i slično) predstavljaju simulacije nekih potencijalno realnih poslovnih situacija za koje se od učesnika očekuje da ih analizira, predloži rješenje i prezentuje ga. Sastoji se iz dijela pripreme gdje učesnik čita materijale i rješava problem, nakon čega slijedi dio prezentacije rješenja ispitivaču.
 • Intervju zasnovan na kompetencijama pomaže ispitivaču da ispita određene konkretne kompetencije koje se očekuju od učesnika u centru procjene. Ispitivač će tražiti od vas da se sjetite primjera iz vaše profesionalne prošlosti kada ste pokazali određenu kompetencu. Važno je da date konkretan primjer tako što ćete opisati situaciju, navesti šta je bio vaš zadatak, koje aktivnosti ste preduzeli i šta je bio rezultat. Nemojte navoditi opšte situacije i stavove, dakle izbjegavajte sve rečenice koje počinju sa “Kod nas se često dešava da/ Uobičajeno je da/ Mi to stalno tako radimo/ Smatram da/ Mislim da treba” i slično, držite se konkretnih primjera iz vašeg radnog iskustva.

Osim toga, vjerovatno ćete imate i neke grupne vježbe u kojima učestvuje nekoliko učesnika kao tim.

 • U pitanju su uglavnom grupne diskusije u kojima su kandidati stavljeni pred neku zamišljenu situaciju i od njih se očekuje da problem riješe timski. Vježba podrazumijeva dio pripreme gdje svaki učesnik individualno čita materijale, nakon čega slijedi diskusija u kojoj učesnici zajednički dolaze do rješenja problema.
 • Osim grupnih diskusija možete očekivati i neke praktične zadatke, pa se nemojte začuditi ako vaš tim dobije zadatak da osmisli marketinšku kampanju za šibice ili da sklopi bicikl. 😊

Kako da se pripremite?

Ključna stvar kod pripreme jeste da znate za šta se pripremate. Kad dobijete poziv za testiranje slobodno pitajte šta možete da očekujete. Vjerovatno nećete dobiti detaljne informacije, ali ćete saznati da li je testiranje individualno ili grupno, kao i to kakvi vas testovi očekuju i da li ćete imati intervju.

 • Najlakše je pripremiti se za testove znanja. Pronađite oglas za poziciju na koju ste se prijavili i pročitajte tehničke zahtjeve pozicije. Podsjetite se koja se znanja očekuju od te pozicije i u skladu sa tim obnovite svoja znanja iz traženih oblasti.
 • Za testove sposobnosti najbolje ćete se pripremiti tako što ćete provježbati primjere testova koje možete naći na internetu. To će vam pomoći da lakše uđete u štos sa takvim načinom razmišljanja što će dovesti do veće efikasnosti na samom testiranju. Imajte u vidu da na svoje urođene sposobnosti ne možete mnogo da utičete, ali vježbom možete da maksimizujete svoj učinak.
 • Kada govorimo o testovima ličnosti, tu nema pripreme. Pitanja su obično u formi tvrdnji za koje treba da ocjenite u kojoj mjeri se odnose na vas. Ovdje je najvažnije da budete iskreni. Nemojte pokušavati da se prikažete u poželjnom svjetlu jer većina testova ličnosti može da detektuje simulaciju i ako pokušate da simulirate odgovore to može biti razlog za diskvalifikaciju, a to što ste u predškolskom ukrali drugu plastelin sasvim sigurno neće. 😊
 • Prilikom indivualnih i grupnih vježbikao i na intervjuu zasnovanom na kompetencijama se procjenjuju određene kompetencije (tzv. soft skills) učesnika. Ako ste kandidat za otvoreno radno mjesto vratite se na oglas za posao i vidite koje lične vještine su navedene u željenom profilu kandidata. Da li su to pregovaračke i vještine prezentacije, ili možda analitičke i vještine rješavanja problema? Ovo nam daje informaciju o tome koje kompetencije će najvjerovatnije biti ispitivane na vježbama i intervjuu. Ako ste na testiranje pozvani kao zaposleni u razvojnom projektu ovdje vam može pomoći informacija o tome koje su ključne kompetencije koje vaša kompanija traži. Ako niste sigurni slobodno zatražite model kompetencija od vaših kolega iz ljudskih resursa. Kada odredite koje kompetencije će vjerovatno biti predmet ispitivanja prisjetite se konkretnih situacija iz vašeg radnog iskustva koje mogu da posluže kao primjer koji možete da date na intervjuu.
 • grupnim vježbama je veoma važno da uzmete aktivno učešće u grupi jer ako ništa ne budete rekli ispitivači neće moći da procijene vaše kompetence. Sa druge strane, važno je da budete umjereni i da ne dominirate previše kako biste ostavili prostora i drugim članovima grupe. Dok ostali članovi govore fokusirajte se na ono što kažu, aktivno slušajte, uvažite njihovo mišljenje, postavljajte potpitanja, pokažite svoj timski duh i spremnost za saradnju. Ako primijetite da su neki članovi grupe tihi i neaktivni pokušajte da ih podstaknete da se uključe.

Postoji i nekoliko opštih savjeta koji vam mogu pomoći da na testiranje odete pripremljeni i da se pokažete u najboljem svjetlu:

 • Kada idete na testiranje u okviru procesa selekcije za neku poziciju, ponesite sa sobom ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokument i uvjerite se da ste ponijeli naočare za vid ukoliko ih inače koristite.
 • Budite odmorni, naspavani i siti, ponesite sa sobom flašicu vode.
 • Dobro se raspitajte gdje se testiranje održava i budite sigurni da znate kako do tamo da dođete.
 • Krenite na vrijeme kako se ne bi desilo da žurite ili kasnite i planirajte da stignete 15 min prije zakazanog vremena.
 • Pažljivo slušajte instrukciju ispitivača i pažljivo čitajte pisanu instrukciju u materijalima. Ne žurite i ne pretpostavljate da znate šta se od vas očekuje.
 • Na testovima znanja i sposobnosti ne gubite vrijeme na preteškim pitanjima. Ako naiđete na pitanje za koje procijenite da vam je teško ili da bi vam oduzelo mnogo vremena jednostavno ga preskočite pa ako vam ostane vremena nakon što sve završite, vratite se na ta pitanja.
 • Prilikom čitanja materijala za individualne i grupne vježbe nemojte se truditi da zapamtite što više informacija, već sve što smatrate relevantnim zapišite kako biste lakše snašli kad diskusija ili prezentacija krenu.
 • Vodite računa o vremenu koje imate na raspolaganju.

I za kraj najvažnije – opustite se. 😊  Ovo je mnogo lakše reći, nego postići u situacijama kada vas neko procjenjuje, ali ne gubite iz vida da je svako testiranje vrlo korisno i za ispitanika. Ako ste kandidat za otvorenu poziciju, procjena koja se dešava u ovom procesu je dvosmjerna, tj. dok kompanija procjenjuje vas i vi procjenjujete kompaniju. Ovo vam daje priliku da dodatno upoznate kulturu kompanije i očekivanja za poziciju. Ukoliko procijene da niste kandidat za njih – odlično, to uglavnom znači da ni ta kompanija nije za vas i time ste poštedjeli sebe pogrešnog izbora. Ukoliko učestvujete u razvojnom programu kompanije iskoristite ovu priliku da realno sagledate svoje mogućnosti, šta vam je išlo lako, šta vam je išlo teško, gdje je prostor za razvoj. Ovo će vam dati dragocjene informacije koje će vam pomoći da unaprijedite svoju profesionalnu kompetentnost.

Niste bili zadovoljni svojim performansom na testiranju? Ništa strašno, iskoristite to kao iskustvo koje će vam pomoći da razmislite šta možete da uradite bolje sljedeći put jer razvoj je proces koji traje.

 

 

 

 

 

 

 

Autor teksta

Hristina Pešić je Gi Group HR Senior  Consultant, po zanimanju diplomirani psiholog-master, završila je studije psihologije na Univerzitetu u Beogradu. Obučena je se za sprovođenje strukturnih psiholoških intervjua, sprovođenje psiholoških testova, vršenje psihološke procjene i profilisanje kandidata.

Podelite članak