Tack TMI je jedinstvena mješavina inovativnih, fleksibilnih i pouzdanih globalnih rješenja kombinovanih sa lokalnom ekspertizom.

 

 

Naš cilj je da podržimo organizacije u upravljanju ljudima i razvijanju njihovih potencijala, uz pomoć empirijski zasnovanih inovativnih HR proizvoda, konsultantskih usluga i obuka.

Gradimo jaka partnerstva sa našim klijentima pružajući profesionalnu uslugu koja podržava njihov uspjeh i to u oblastima:

  • HR Konsaltinga
  • Centara procjene
  • Treninga i Razvoja
  • Inicijativa iskustvenog učenja i tim bildinga
  • Pomoći u promjeni karijere (Outplacement)

Na raspolaganju vam je globalno iskustvo i znanje, tim iskusnih domaćih i međunarodnih konsultanata, veliki broj alata i savremenih metodologija koji vam pomažu da pokrenete pravu promjenu – primijenite strategiju u praksi, efikasno usmjerite razvoj zaposlenih i da podesite interne procese tako da odgovaraju vašim potrebama.

Kontaktiraje nas za više informacija o ovim uslugama.

Ovde možete preuzeti katalog otvorenih treninga za 2021. godinu.