Kontakt:

Serdara Jola Piletića b.b.,
PC Palada,
81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 665 555
office@gigroup.me

 


Odaberite uslugu*: