Odaberite uslugu*:

   


  Kancelarija u Srbji:


  Gi Group Srbija

  Maglajska 10,
  11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381-11-440-5000
  e-mail: office@gigroup.com
  web: rs.gigroup.com

  Kancelarija u Crnoj Gori:


  Gi Group Crna Gora

  Moskovska 111,
  81000 Podgorica, Crna Gora
  Tel: +382-20-665-555
  e-mail: office@gigroup.me
  web: me.gigroup.com

  Kancelarija u Hrvatskoj:


  Gi Group Hrvatska

  Gajeva 2b
  10000 Zagreb, Hrvatska
  Tel: +3851 798 0320
  e-mail: office.hr@gigroup.com
  web: hr.gigroup.com