Gi group pruža usluge regrutacije i selekcije kandidata, kao i direktno pronalaženje kandidata za operativne, specijalističke i menadžerske pozicije.

Dodata vrijednost koju  donosimo klijentima u ovoj sferi poslovanja zasniva se na sljedećih pet ključnih principa:

  •  Model zasnovan na međunarodnom iskustvu: prisustvo na 3 kontinenta (Evropa, Amerika, Azija); rješenja koja se primjenjuju u više zemalja istovremeno; mobilnost i internacionalna partnerstva;
  • Konsultantski pristup procesu pronalaska i odabira kandidata (analiza klijenta, analiza potreba, ad hoc dizajn projekata, implementacija, koordinacija projekata na lokalnom ili internacionalnom nivou);
  • Specijalizacija za određene industrije, sektore i vrste pozicija;
  • Isprobana i provjerena metodologija usaglašena sa specifičnim potrebama klijenata;
  • Fokus na razvijanje dugoročnih odnosa sa kandidatima.

Opšti cilj procesa regrutacije i selekcije jeste da se postigne, uz minimalne troškove, odgovarajući broj i kvalitet zaposlenih koji je potreban da bi se ispunila HR strategija kompanije. Ovaj proces uključuje identifikovanje, evaluiranje i korišćenje najprikladnijih izvora kandidata, kao i primjenu odgovarajućih metoda selekcije kako bi se procijenile potrebne kompetencije kod kandidata. Primjenom dugogodišnjeg iskustva u osmišljavanju i vođenju uspješnih projekata regrutacije, kao i dokazanih metoda selekcije kandidata, omogućavamo našim klijentima najviši nivo usluga regrutacije i selekcije. Naši konsultanti posjeduju odlično poznavanje tržišta poslova i pružiće vam potrebnu ekspertizu. Uštedjećemo vam značajno vrijeme koje biste utrošili na bavljenje velikim brojem prijava, i smanjićemo značajno vaš obim posla tako što ćemo preuzeti na sebe cio proces regrutacije, od oglašavanja u vaše ime, preko dostavljanja kandidata iz naših izvora, do kreiranja uže liste potencijalnih kandidata. Putem naših usluga možete pristupiti kandidatima i anonimno ukoliko to želite.

Ponosni smo na naša dostignuća u oblasti regrutacije i selekcije kandidata u regionu. Jedna smo od vodećih HR kompanija i zahvaljujući našim vještinama, znanju i resursima, kao i vrijednostima i usmjerenosti na postizanje ciljeva, pomažemo našim klijentima da imaju prave ljude u svojoj organizaciji. Uz pomoć širokog spektra instrumenata koje koristimo u procesu selekcije i izuzetno vještog tima konsultanata, razvijamo rješenja i pristupe koji na najbolji način odgovaraju potrebama naših klijenata.

  • Dva tima konsultanata i regrutera specijalizovana za procese regrutacije i selekcije različitih nivoa pozicija
  • Preko 1400 uspešno završenih procesa regrutacije i selekcije
  • Baza kandidata od 30.000 prijava
  • Više od 100 zadovoljnih klijenata

 

 

Priključite se našoj bazi kandidata!