Istorija

Gi Group u Crnoj Gori i regionu

Registrujte se

SAVJETI ZA KANDIDATE

Gi Group And SpaceUp For Innovation

04/02/2019

SpaceUp is a project financed by the EU Framework programme for Research and Innovation (Horizon ...

Pročitajte više

Gi Group i SpaceUp za inovacije

02/02/2019

SpaceUp je projekat koji se finansira iz Okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije (Horizo...

Pročitajte više

Bezbjednost – stil života

04/12/2018

Datum: 17 - 18. januar

Cijena kursa po osobi: 350 EUR + PDV

Za više osoba odobravamo popust na ...

Pročitajte više