Istorija

Gi Group u Crnoj Gori i regionu

Registrujte se

SAVJETI ZA KANDIDATE

EXCEL – Osnovni kurs

04/12/2018

Datum: 21. - 22. januar 2019.

Cijena kursa po osobi: 120 EUR + PDV

Za više osoba odobravam...

Pročitajte više

Bezbjednost – stil života

04/12/2018

Datum: 24 - 25. januar

Cijena kursa po osobi: 350 EUR + PDV

Za više osoba odobravamo popust na ...

Pročitajte više

Efektivna komunikacija

04/12/2018

Datum: 30. januar

Cijena kursa po osobi: 210 EUR + PDV

Za više osoba odobravamo popust na zahtjev.

Pročitajte više