Kada govorimo o izazovima koje nam je donijela godina iza nas, možemo reći da je bilo dosta iskoraka i promjena koje smo bili prinuđeni da napravimo.  Pandemija je uticala na sve važne aspekte poslovanja, kako iz ugla poslodavca, tako i iz ugla zaposlenih, pa su se brzo na velikom testu našli: model poslovanja, komunikacija i saradnja, efikasnost, ali i možda najveći neprijatelj ovog perioda – stres. Krajem 2020. smo lansirali prvo u nizu istaživanje pod nazivom PULSOLOGIJA, sa željom da opipamo puls našeg radno sposobnog stanovništva i oslušnemo kakvo je stanje po ovim važnim pitanjima.

Svjedoci smo da se o radu na daljinu priča već neko vrijeme i prije perioda  pandemije. Težnja da se sa uobičajenog modela rada iz kancelarije prebacimo na nešto fleksibilniji model u većini slučajeva nije bila tako uspješna, ali kakav je slučaj danas? U vrijeme pandemije, od marta do decembra, se 54% ispitanika izjasnilo da nikada ne radi na daljinu, dok je 46% ispitanika reklo da  praktikuju rad na daljinu barem u nekoj mjeri. I upravo, ispitanici koji rade na daljinu ističu da osjećaju da su u velikoj mjeri efikasni, 64% ispitanika smatra da efikasno obavljaju svoj posao i tokom rada na daljinu, dok se 17% ispitanika izjašnjava da je vrlo efikasno prilikom rada na daljinu.

Postoje različita mišljenja o promjeni posla tokom pandemije, često dijametralno suprotna. Sa jedne strane, možemo pretpostaviti da će se zaposleni u turbulentnom periodu prije odlučivati da zadrže „status quo“, dok sa druge strane za mnoge promjena posla u doba pandemije nije djelovala kao loša ideja. Interesovalo nas je u kojoj mjeri su zaposleni bili zainteresovani za mijenjanje posla od početka pandemije, i dobili smo informaciju da 35% zaposlenih je razmišljalo o promjeni posla, dok je 28% zaposlenih dobilo ponudu da pređe u drugu kompaniju. Najčešće uzroci za promjenu posla bili su izazovnost novog posla i lokacija nove kompanije, ali se na trećem mjestu kao veoma važan razlog nalazi i promocija na višu poziciju.

U Ujedinjenom Kraljevstvu, grupa vodećih stručnjaka za javno zdravlje nedavno je u časopisu British Medical Journal iznijela upozorenje da će „udar pandemije na mentalno zdravlje vjerovatno trajati mnogo duže nego njen udar na fizičko zdravlje“.  Koliko god se zaposleni dijelili na one koji vole da rade na daljinu i na one koji baš i ne vole, posljedica aktuelnog virusa će neminovno donijeti promjenu u smislu sve većih mogućnosti za rad na daljinu. Vidjeli smo da možemo, pa što je ne bismo praktikovali i ubuduće.

Podelite članak