UMJETNOST VRŠENJA POZITIVNOG UTICAJA

UMJETNOST VRŠENJA POZITIVNOG UTICAJA

01/06/2020

UMJETNOST VRŠENJA POZITIVNOG UTICAJA

Trener: Nikola Veličković  

Cijena: 80 EUR+PDV

Vrijeme: 11:00-13:00 h

Datum: 08.06.

Pročitajte više- UMJETNOST VRŠENJA POZITIVNOG UTICAJA


PRETVORI RAD OD KUĆE U SVOJU KORIST KORISTEĆI NEUROLOŠKA SAZNANJA


OSNOVE SISTEMA ZARADE I BENEFICIJE

OSNOVE SISTEMA ZARADE I BENEFICIJE

01/06/2020

Treneri Marko Polovina

Cijena: 120 EUR+PDV

Vrijeme: 15:00-17:00 h 

10.06. I MODUL

12.06. II MODUL 

Pročitajte više- OSNOVE SISTEMA ZARADE I BENEFICIJE


The Art of Project Management

The Art of Project Management

01/06/2020

Trener: Murat Ozbilen

Cijena: 600 EUR+PDV

Vrijeme:13:00-16:00 h

15.06. I modul

16.06. II modul

17.06. III modul

18.06. IV modul

19.06. V modul

Pročitajte više- The Art of Project Management


UPRAVLJANJE STRESOM

UPRAVLJANJE STRESOM

01/06/2020

Trener: Vladimir Borovnica

Cijena: 80 EUR+PDV

Vrijeme: 10:00-11:30 h

Datum: 15.06.

Pročitajte više- UPRAVLJANJE STRESOM


NA ISTOJ STRANI SA TEŠKIM SAGOVORNIKOM

NA ISTOJ STRANI SA TEŠKIM SAGOVORNIKOM

01/06/2020

Trener: Vladimir Borovnica       

Cijena: 80 EUR+PDV

Vrijeme: 14:00-15:30 h

Datum: 16.06,

Pročitajte više- NA ISTOJ STRANI SA TEŠKIM SAGOVORNIKOM


UPRAVLJANJE TIMOVIMA U KRIZNIM VREMENIMA

UPRAVLJANJE TIMOVIMA U KRIZNIM VREMENIMA

01/06/2020

 Trener: Eva Velimirović 

Cijena: 80 EUR+PDV

Vrijeme: 11:00-12:30 h 

Datum: 17.06.

Pročitajte više- UPRAVLJANJE TIMOVIMA U KRIZNIM VREMENIMA


VJEŠTINE INTERVJUISANJA

VJEŠTINE INTERVJUISANJA

01/06/2020

Trener: Bojana Vajić           

Cijena: 80 EUR+PDV

 Vrijeme:11:00-13:00 h

19.06. I modul

22.06. II modul 

Pročitajte više- VJEŠTINE INTERVJUISANJA


U KADRU: UMJETNOST PREZENTOVANJA U VIRTUELNOM OKRUŽENJU

U KADRU: UMJETNOST PREZENTOVANJA U VIRTUELNOM OKRUŽENJU

01/06/2020

Trener: Jelena Radenov 

Cijena: 120 EUR+PDV

Vrijeme: 09:00-11:00 h

23.06. I modul

29.06. II modul

Pročitajte više- U KADRU: UMJETNOST PREZENTOVANJA U VIRTUELNOM OKRUŽENJU


THOMAS SERTIFIKACIJA

THOMAS SERTIFIKACIJA

01/06/2020

Treneri: Nelica Bogunović i Hristina Pešić

Cijena: 1300 EUR+PDV

Vrijeme: 10:00-13:30 h

24.06. I modul

25.06. II modul

Pročitajte više- THOMAS SERTIFIKACIJA


Agile Project Management

Agile Project Management

01/06/2020

Trener: Murat Ozbilen                     

Cijena: 240 EUR+PDV

Vrijeme:13:00-16:00 h

25.06. I modul

26.06. II modul

Pročitajte više- Agile Project Management


SITUACIONO RUKOVOĐENJE

SITUACIONO RUKOVOĐENJE

01/06/2020

Trener: Ana Delić                   

Cijena: 80 EUR+PDV

Vrijeme:11:00-13:00 h

Pročitajte više- SITUACIONO RUKOVOĐENJE