Emocije na poslu

Emocije na poslu

19/12/2019

Datum: 30. januar

Cijena: 210 EUR

Mjesto održavanja: Serdara Jola Piletića, PC Palada, Podgorica

Pročitajte više - Emocije na poslu


Od menadžera do lidera

Od menadžera do lidera

18/12/2019

Datum: 11-12. februar

Cijena kursa po osobi: 350 EUR + PDV

Za više osoba odobravamo popust na zahtjev

Pročitajte više - Od menadžera do lidera


Upravljanje konfliktima

Upravljanje konfliktima

17/12/2019

Datum: 28. februar

Cijena kursa po osobi: 210 EUR + PDV

Za više osoba odobravamo popust na zahtjev.

Pročitajte više - Upravljanje konfliktima


Vještine prodaje

Vještine prodaje

16/12/2019

Datum: 05-06. mart

Cijena kursa po osobi: 350 EUR + PDV

Za više osoba odobravamo popust na zahtjev!

Pročitajte više - Vještine prodaje


The Art of Project Management

The Art of Project Management

15/12/2019

Date: 23-25. March

Price per person: 965 EUR + VAT

For more people call us for discount.

Pročitajte više - The Art of Project Management


Agile Project Management

Agile Project Management

14/12/2019

Time: 26-27. March

Price per participant:

700 EUR + VAT

For more people call us for discount.

Pročitajte više - Agile Project Management


Napredne vještine prodaje

Napredne vještine prodaje

13/12/2019

Datum:  27. mart.

Cijena kursa po osobi: 210 EUR + PDV

Za više osoba odobravamo popust na zahtjev!

Pročitajte više - Napredne vještine prodaje


Profitabilno pregovaranje

Profitabilno pregovaranje

12/12/2019

Datum: 16-17. april

Cijena kursa po osobi: 350 EUR + PDV

Za više osoba odobravamo popust na zahtjev.

Pročitajte više - Profitabilno pregovaranje


NAPREDNI PREGOVORI

NAPREDNI PREGOVORI

11/12/2019

Datum: 14-15. maj

Cijena kursa po osobi: 350 EUR + PDV

Za više osoba odobravamo popust na zahtjev.

Pročitajte više - NAPREDNI PREGOVORI


Trening i razvoj

Trening i razvoj

10/12/2019

Datum: 12. jun

Cijena kursa po osobi: 210 EUR + PDV

Za više osoba odobravamo popust na zahtjev

Pročitajte više - Trening i razvoj


Samopouzdanje i samomotivacija

Samopouzdanje i samomotivacija

09/12/2019

Datum: 18. jun

Cijena: 210 EUR + PDV

Za više osoba odobravamo popust na zahtjev.

Pročitajte više - Samopouzdanje i samomotivacija