Emocije na poslu

03/07/2019

Datum: 10. septembar

Cijena: 110 EUR

Mjesto održavanja: Serdara Jola Piletića, PC Palada, Podgorica

Pročitajte više


Engleski za bankarstvo i finansije

01/07/2019

Cijena kursa po osobi: 350 EUR + PDV

Početak: 30. septembar 2019.

Za više osoba odobravamo popust na zahtjev.

Pročitajte više


Emocionalno inteligentno liderstvo

01/07/2019

Datum: 23-24. septembar

Cijena: 350 EUR + PDV

Pročitajte više


Vještine prodaje

30/06/2019

Datum: 30. septembar

Cijena kursa po osobi: 210 EUR + PDV

Za više osoba odobravamo popust na zahtjev!

Pročitajte više


The Art of Project Management

03/12/2018

Date: 07-09. October

Price per person: 965 EUR + VAT

For more people call us for discount.

Place: TBD / Seaside, Montenegro

Pročitajte više


Agile Project Management

02/12/2018

Time: 10-11. October 2019.

Price per participant:

700 EUR + VAT

For more people call us for discount.

Pročitajte više


Od menadžera do lidera

01/12/2018

Datum: 10-11. oktobar

Cijena kursa po osobi: 350 EUR + PDV

Za više osoba odobravamo popust na zahtjev

Pročitajte više


Profitabilno pregovaranje

30/11/2018

Datum: 14-15. novembar

Cijena kursa po osobi: 350 EUR + PDV

Za više osoba odobravamo popust na zahtjev.

Pročitajte više


DIGITALNI MARKETING

29/11/2018

Datum: 24-25. oktobar

Cijena kursa po osobi: 250 EUR + PDV

Za više osoba odobravamo popust na zahtjev!

Pročitajte više


Vještine intervjuisanja

29/11/2018

Datum: 28. oktobar

Cijena kursa po osobi: 210 EUR + PDV

Za više osoba odobravamo popust na zahtjev.

Mjesto održavanja: Career team, PC Palada, 81 000 Podgorica, Crna Gora

Pročitajte više


SISTEM ZARADA I NAGRAĐIVANJA

29/11/2018

Datum: 29. oktobar

Cijena kursa po osobi: 210 EUR + PDV

Za više osoba odobravamo popust na zahtjev.

Mjesto održavanja: Career team, PC Palada, 81 000 Podgorica, Crna Gora

Pročitajte više


Upravljanje konfliktima

28/11/2018

Datum: 8. novembar

Cijena kursa po osobi: 210 EUR + PDV

Za više osoba odobravamo popust na zahtjev.

Pročitajte više


Greška je lekcija-Organizacija koja uči

24/11/2018

Datum: 11. decembar

Cijena kursa po osobi: 210 EUR + PDV

Za više osoba odobravamo popust na zahtjev.

Pročitajte više


Kreativno rješavanje problema

25/09/2018

Datum: 18. decembar

Cijena kursa po osobi: 210 EUR + PDV

Za više osoba odobravamo popust na zahtjev.

Pročitajte više