Upravljanje stresom

Upravljanje stresom

02/03/2021

Datum: 04.03.

Vrijeme: 14:00-16:00h

Cijena treninga po učesniku: 80 EUR + PDV

Trener: Vladimir Borovnica

Pročitajte više- Upravljanje stresom


Upravljanje projektima

Upravljanje projektima

02/03/2021

Datum: 08, 09, 11 i 12.03.

Vrijeme: 09:00-11:00h

Cijena treninga po učesniku: 250 EUR + PDV

Trener: Boris Bočvarski

Pročitajte više- Upravljanje projektima


Na istoj strani sa teškim sagovornikom

Na istoj strani sa teškim sagovornikom

02/03/2021

Datum: 17.03.

Vrijeme: 14:00-16:00h

Cijena treninga po učesniku: 80 EUR + PDV

Trener: Vladimir Borovnica

Pročitajte više- Na istoj strani sa teškim sagovornikom


Work-life balans

Work-life balans

02/03/2021

Datum: 23.03.

Vrijeme: 10:00-12:00h

Cijena treninga po učesniku: 80 EUR + PDV

Treneri: Jelena Đurđević i Petar Kosovac

Pročitajte više- Work-life balans


Upravljanje timovima na daljinu

Upravljanje timovima na daljinu

02/03/2021

Datum: 18-19.03.

Vrijeme: 11:00-13:00h

Cijena treninga po učesniku: 110 EUR + PDV

Trener: Ana Delić

Pročitajte više- Upravljanje timovima na daljinu


Vještine intervjuisanja

Vještine intervjuisanja

02/03/2021

Datum: 24-25.03.

Vrijeme: 10:00-12:30h

Cijena treninga po učesniku: 170 EUR + PDV

Treneri: Nelica Bogunović i Hristina Pešić

Pročitajte više- Vještine intervjuisanja


Razvoj fleksibilnosti

Razvoj fleksibilnosti

02/03/2021

Datum: 30.03.

Vrijeme: 14:00-16:00h

Cijena treninga po učesniku: 80 EUR + PDV

Trener: Boris Bočvarski

Pročitajte više- Razvoj fleksibilnosti


THOMAS OTVORENI ONLINE SERTIFIKACIONI TRENING (PPA ILI TEIQue)

THOMAS OTVORENI ONLINE SERTIFIKACIONI TRENING (PPA ILI TEIQue)

02/03/2021

Datum: 30-31.03.

Vrijeme: 10:00-14:00h

Cijena kursa po osobi: 1300 EUR + PDV

Trener: Nelica Bogunović i Hristina Pešić

Pročitajte više- THOMAS OTVORENI ONLINE SERTIFIKACIONI TRENING (PPA ILI TEIQue)


RIJEČ PO RIJEČ – PRIČAJMO O ONOME ŠTO JE VAŽNO

RIJEČ PO RIJEČ – PRIČAJMO O ONOME ŠTO JE VAŽNO

21/02/2021

TRAJANJE JEDNE SESIJE: 60 minuta

Cijena jedne sesije:80 EUR + PDV

Cijena tri sesije: 200 EUR + PDV

Cijena šest sesija: 360 EUR + PDV

Trener: Jelena Đurđević

Pročitajte više- RIJEČ PO RIJEČ – PRIČAJMO O ONOME ŠTO JE VAŽNO