Emocije na poslu

19/12/2019

Datum: 30. januar

Cijena: 210 EUR

Mjesto održavanja: Serdara Jola Piletića, PC Palada, Podgorica

Pročitajte više


Od menadžera do lidera

18/12/2019

Datum: 11-12. februar

Cijena kursa po osobi: 350 EUR + PDV

Za više osoba odobravamo popust na zahtjev

Pročitajte više


Upravljanje konfliktima

17/12/2019

Datum: 28. februar

Cijena kursa po osobi: 210 EUR + PDV

Za više osoba odobravamo popust na zahtjev.

Pročitajte više


Vještine prodaje

16/12/2019

Datum: 30. septembar

Cijena kursa po osobi: 350 EUR + PDV

Za više osoba odobravamo popust na zahtjev!

Pročitajte više


The Art of Project Management

15/12/2019

Date: 23-25. March

Price per person: 965 EUR + VAT

For more people call us for discount.

Pročitajte više


Agile Project Management

14/12/2019

Time: 26-27. March

Price per participant:

700 EUR + VAT

For more people call us for discount.

Pročitajte više


Napredne vještine prodaje

13/12/2019

Datum:  27. mart.

Cijena kursa po osobi: 210 EUR + PDV

Za više osoba odobravamo popust na zahtjev!

Pročitajte više


Profitabilno pregovaranje

12/12/2019

Datum: 16-17. april

Cijena kursa po osobi: 350 EUR + PDV

Za više osoba odobravamo popust na zahtjev.

Pročitajte više


NAPREDNI PREGOVORI

11/12/2019

Datum: 14-15. maj

Cijena kursa po osobi: 350 EUR + PDV

Za više osoba odobravamo popust na zahtjev.

Pročitajte više


Trening i razvoj

10/12/2019

Datum: 12. jun

Cijena kursa po osobi: 210 EUR + PDV

Za više osoba odobravamo popust na zahtjev

Pročitajte više


Samopouzdanje i samomotivacija

09/12/2019

Datum: 18. jun

Cijena: 210 EUR + PDV

Za više osoba odobravamo popust na zahtjev.

Pročitajte više