RIJEČ PO RIJEČ – PRIČAJMO O ONOME ŠTO JE VAŽNO
ZNAČAJ programa za vas

Šta utiče na naše odnose sa drugima i kako mi utičemo na druge – da li smo drugima izvor inspiracije ili razlog za osjećaj frustracije? Šta nam pomaže da preguramo dan, prebrodimo trenutak krenemo danas tamo gdje smo se juče zaustavili – u nemiru, ljutnji, svađi, krivici? Šta nas održava zdravim, srećnim i zadovoljnim kako prolazimo kroz život? Riječ po riječ su individualne radionice koje su osmišljene tako da tokom razgovora sa našim stručnjacima iz oblasti savjetovanja i psihoterapije pričate o sebi, o svojim odnosima, tajnama, strahovima, brigama, konfliktima, uvjerenjima i svemu onome što nas čini ranjivim ljudskim bićima. Struktura razgovora o onome što je važno se oslanja na pažljivo slušanje, zajedničko dijeljenje i pružanje savjeta u skladu sa potrebama svake osobe. Cilj ovih razgovora je usmjeravanje na brigu o svom psihološkom prostoru i razumevanje dinamike odnosa i izazova koje svaka životna faza nosi sa sobom, kako na individualnom nivou, tako i na nivou zajednice i okruženja u kojem živimo i radimo.

MOGUĆE TEME:

• Razumijevanje emocija i poruka koje nam šalju – uznemirenost, zabrinutost, usamljenost, krivica, stid, sumnja, osjećaj inferiornosti i neadekvatnosti
• Izazovi adaptacije – iracionalna uvjerenja, kompulsivne radnje, zahtjevi i očekivanja od sebe i drugih u kontekstu stalnih promjena i izazova
• Slika o sebi (samosvijest: kako ja vidim sebe vs kako me vide drugi) – elementi zrele ličnosti, identitet, odgovornost, vrijednosti, samoprihvatanje, motivacija, ego snage i self percepcija
• Konflikti i komunikacija – dinamika u porodičnim, partnerskim i interpersonalnim odnosima

TRENER:

Jelena Đurđević
Jelena je po struci psiholog i psihoterapeut pod supervizijom evropske asocijacije sistemskih porodičnih terapeuta. Akreditovani je član Saveza psihoterapeuta Srbije i facilitator beogradskog analitičkog društva pri kojem radi psihoterapiju sa pojedincima, parovima i porodicama. Poseban naglasak u radu stavlja fenomen rezilijentnosti i na rad sa osobama koje su preživjele određena traumatska iskustva.Tokom psihoterapijskog procesa sa klijentima kombinuje sistemski i psihoanalitički modalitet, zavisno od potreba klijenta. Polazi od pretpostvake da je svaka osoba proizvod odnosa u koje stupa, kao i da kvalitet tih odnosa zavisi prvenstveno od naših ličnih kapaciteta za promenu i sticanje uvida. Duboko veruje da niko od nas nije ono što nam se desilo, već ono što smo izabrali da budemo. Jelena je takođe angažovana i kao volonter pri pružanju psihološke pomoći preko Pastirskog beogradskog udruženja koje aktivno radi preko 20 godina, a čiji je osnivač bio naš istaknuti akademik i psihoanlitičar Vladeta Jerotić. Stalni je konsultant Gi Group tima i sa kolegama psiholozima aktivno radi na kreiranju i specifičnom prilagođavanju programa iz oblasti upravljanja stresom, emocionalne agilnosti, asertivne komunikacije i srodnih oblasti iz spektra ličnog rasta i razvoja. Mnoge teme korisne za lični razvoj iz čitavog portfolia nalaze put do zaposlenih iz različitih industrija razvojem posebnih inicijativa produženog učenja, kroz društvene mreže i u indivdualnom radu.
TRENING FORMAT:
ONLINE

TRAJANJE JEDNE SESIJE: 60 minuta

Cijena jedne sesije:80 EUR + PDV
Cijena tri sesije: 200 EUR + PDV
Cijena šest sesija: 360 EUR + PDV
Svi razgovori se sprovode u atmosferi povjerenja i bez rizika od daljeg dijeljenja iznijetog sadržaja

Podelite članak