Naše usluge upravljanja procesom regrutacije kandidata omogućavaju kompanijama da ove vrste aktivnosti prepuste u potpunosti nama kao svom partneru koji je specijalizovan u datoj oblasti. U skladu sa potrebama naših klijenata, garantujemo efikasne i kvalitetne rezultate u skladu sa prethodno dogovorenim planom regrutacije i selekcije.

 

  • Posjedujemo bazu od preko 12.000 kandidata.
  • Nudimo široku ekspertizu u profilisanju odgovarajućih kandidata za dato radno mjesto.
  • Imamo pristup različitim izvorima potencijalnih kandidata.
  • Sprovodimo on-line i off-line kampanje regrutacije u skladu sa željama i potrebama klijenata.
  • Kreiramo micro-site aplikacije za brzo i lako online prijavljivanje.
  • Ažuriramo bazu prijavljenih kandidata za datu poziciju.
  • Preuzimamo odgovornost za kontaktiranje i pružanje svih neophodnih informacija kandidatima.