Naša rješenja u domenu privremenog zapošljavanja i administracije omogućiće vam da se fokusirate na strateška pitanja upravljanja kvalitetom kada su zaposleni u pitanju, dok mi preuzimamo ulogu poslodavca kako bismo vam omogućili da smanjite svoje administrativne troškove, a da pri tom poslujete unutar pravnih okvira.

Ove usluge mogu da uključuju kako potragu za pojedinim kandidatima za specifične uloge, tako i projekte masovne regrutacije i selekcije kandidata za potrebe naših klijenata. Zajedno sa klijentima razvijamo efektivne strategije zapošljavanja i za njih regrutujemo radnike različitih nivoa iskustva, iz različitih industrija i sektora.

Naše usluge privremenog zapošljavanja mogu da obuhvataju sledeće:

 • Definisanje željenog profila kandidata
 • Pomoć u pisanju opisa posla
 • Kreiranje i plasiranje oglasa
 • Oglašavanje i regrutacija putem interneta
 • Prikupljanje i obrada prijava kandidata
 • Pred-selekcija kandidata
 • Upravljanje projektima masovne regrutacije i selekcije
 • Osmišljavanje i sprovođenje centra procjene
 • Prostorije za obavljanje testiranja i intervjua sa kandidatima
 • Provjera referenci
 • Pravljenje užeg izbora kandidata
 • Komuniciranje ponude za posao kandidatu