Istorija

Istorija

Gi Group u Crnoj Gori i regionu

Gi Group u Crnoj Gori i regionu

Registrujte se

Registrujte se

SAVJETI ZA KANDIDATE

PUN POTENCIJAL SARADNJE U VIRTUELNOM OKRUŽENJU

21/04/2020

Datum: 28.04.

Vrijeme: 13-15:00h

Cijena: 80 EUR + PDV

Pročitajte više - PUN POTENCIJAL SARADNJE U VIRTUELNOM OKRUŽENJU

VJEŠTINE ONLINE INTERVJUISANJA

21/04/2020

Datum: 24.04.

Vrijeme: 11-13:00h

Cijena: 80 EUR + PDV

Pročitajte više - VJEŠTINE ONLINE INTERVJUISANJA

U KADRU: UMJETNOST PREZENTOVANJA U VIRTUELNOM OKRUŽENJU

21/04/2020

Datum: 23.04. i 27.04.

Vrijeme: 11-12:30h

Cijena: 120 EUR + PDV

Pročitajte više - U KADRU: UMJETNOST PREZENTOVANJA U VIRTUELNOM OKRUŽENJU