Vještine/sposobnosti kandidata ili zaposlenih u procesu selekcije, zapošljavanja i razvoja kadrova važna su tema. Njima se HR sektor, ali i svi menadžeri koji upravljaju timovima ili učestvuju u zapošljavanju, bave stalno. Ističemo ih kao veoma važne, navodimo ih u oglasima, procjenjujemo kada zaposlene nagrađujemo, unaprjeđujemo, kada želimo da ih razvijamo…

Pored stalne priče o vještinama, kao konsultanti u procesima zapošljavanja i kao regruteri, primjećujemo da se prednost najčešće daje kandidatima iz pojedinih kompanija, konkurentskih ili poznatih tj. prepoznatih. Nameće se onda pitanje, ukoliko vještine zauzimaju tako važno mjesto u našim procesima rada, učenja i napredovanja, zašto često ograničavamo proces regrutacije na kandidate koji rade baš kod konkurencije ili kandidate sa određenim brojem godina iskustva?

Znamo da za takvom potrebom, za iskusnim kandidatom iz određene kompanije, ponekad ima razloga i iskustvo pokazuje da iz pojedinih kompanija dolazi, najčešće, kvalitetan kadar. Ipak moramo se složiti da to nije uvijek tako, a da kvalitetni kandidati sa razvijenim potrebnim vještinama rade i u manje poznatim i priznatim kompanijama. Oni možda nisu imali sreću da rade u kompaniji zvučnog imena, koja ih automatski preporučuje da budu pozvani na intervju.

Sa druge strane, često čujemo da se govori o tome da je kvalitetnih kandidata sve manje. Imajući u vidu gore pomenutu pojavu, možemo reći da možda to i nije baš tako. Možda je zapravo slučaj da kandidati sa razvijenim vještinama koje su potrebne našim sistemima prosto rade u kompanijama koje nisu u „top 10“ i nisu nam na radaru.

Ovo je samo inicijativa da razmislimo i podsjetimo se da, ukoliko su vještine ono što je ključno za dobro, kvalitetno i uspješno obavljen posao, ne treba da zaboravimo da šansu damo i drugim kandidatima koje ne preporučuje rad u kompaniji koja je u ovom trenutku prepoznata kao rasadnik kvalitetnog kadra.

I da se zapitamo, da li zaista 2-3 godine iskustva mogu da budu zamijenjene dobrim vještinama kao što su vještine komunikacije i organizacije uz fleksibilnost i motivaciju. Možda ne baš uvijek, ali u velikom broju slučajeva ja vjerujem da mogu.

 

        Autor teksta

 

 

 

 

 

 

Milena Manojlović

Menadžer sektora za regrutaciju i selekciju

 

Podelite članak