Potrebna vam je dodatna radna snaga?

Gi Group Staffing Solutions nudi usluge privremenog i trajnog zapošljavanja. Preuzimamo ulogu formalnog poslodavca zaposlenog koji radi kod klijenta, uključujući vođenje računa o svemu što je vezano za personalnu administraciju i obračun zarada. Proces selekcije kandidata može takođe biti sproveden od strane kompanije Gi Group. Posjedujemo veliku bazu kandidata i mrežu kontakata, kao i pristup odgovarajućim kanalima regrutacije kako bismo za vas odabrali privremene i stalne radnike koji zadovoljavaju željene standarde po pitanju iskustva, vještina i stava prema poslu.

PRIVREMENO
ZAPOŠLJAVANJE

PRIVREMENO
ZAPOŠLJAVANJE

UPRAVLJANJE PROCESOM
REGRUTACIJE KANDIDATA

UPRAVLJANJE PROCESOM
REGRUTACIJE KANDIDATA

PERSONALNA ADMINISTRACIJA
& OBRAČUN ZARADA

PERSONALNA ADMINISTRACIJA
& OBRAČUN ZARADA

SMS
USLUGE

SMS
USLUGE