UPRAVLJANJE TIMOVIMA NA DALJINU
Trener: Ana Delić
Cijena: 80 EUR+PDV
Vrijeme: 11:00-13:00 h
Datum: 05.10.

ZNAČAJ programa za vas:

U susretu sa pandemijom mnogi od nas su uplovili u novu realnost virtuelnog rada, a liderima je donijela i nove izazove.
Produktivnost, povjerenje i timska povezanost ne mogu se u virtuelnom okruženju jednostavno nastaviti iz prethodnog rada u kancelariji. Kroz ovaj trening učesnici će istražiti mogućnosti i izazove koji dolaze sa virtuelnim vođenjem tima, prilagoditi svoje već izgrađene vještine potrebama novog okruženja i opremiti se najboljim praksama koje za rezultat imaju izgradnju i održavanje kohezije tima, efikasnu komunikaciju i ostvarene rezultate.

TRENING teme:
• Najčešće zablude o virtuelnom radu – Magija postoji samo kada smo svi na istom mjestu!
• Iluzije produktivnosti – prednosti virtuelnog rada za učinak i efikasnost
• Postojeće liderske vještine možemo i dalje koristiiti. Kako da ih prilagodimo novom kontekstu?
• Komuniciramo stalno – Kako komunikaciju efikasno koristiti: alati, kanali, učestalost i efekti
• Veću produktivnost možemo ostvariti uspostavljanjem ritma tima – Rutine koje nam mogu pomoći
• Mnogo vremena se gubi na sastancima? Kako da ih učinimo efikasanim– priprema i faze
• Virtuelno rukovođenje zahtjeva i modifikaciju stila upravljanja. Kako dati više autonomije zaposlenima, a osjećati se sigurno?
• U virtuelnom radu neophodno je da zaposleni preuzimaju više odgovornosti. Uloga rukovodioca u podsticanju odgovornosti zaposlenih(Genovese efekat)
• Šira slika, svrha i uloge zaposlenih
• Povratna informacija kao alat za motivaciju i razvoj i dalje postoji. Prilagođavanje FB-a okolnostima i virtuelnom okruženju

Ana Delić je stalni član Gi Group trening tima, po struci diplomirani ekonomista. Njeno radno iskustvo obuhvata 15 godina u upravljanju prodajom u telekom industriji. Ana ima bogato iskustvo u internacionalnoj kompaniji u oblasti razvoja odnosa sa korisnicima i vođenju prodajnih timova. Kao menadžer različitih prodajnih timova Ana je bila zadužena za maloprodaju, partnersku prodaju, telesales, web sales, a najuža specijalnost joj je B2B prodaja. Takođe, Ana aktivno učestvuje u definisanju organizacionih, timskih i personalnih potreba na polju unaprjeđenja poslovanja i vođenja timova kao i kreiranju i sprovođenju konkretnih projekata i treninga. Vodeći velike prodajne timove, Ana je stekla bogato iskustvo po pitanju razvoja menadžerskih, prodajnih i komunikacionih vještina zaposlenih. Dugogodišnje iskustvo u prenošenju znanja, vođenju timova i postizanju izvanrednih rezultata u kombinaciji sa izrazitom strašću ka treningu i razvoju čine Anu trenerom koji sa lakoćom prenosi znanje. Na temama rukovođenja radila je sa timovima kompanija NIS, Keprom, Domaća Trgovina, Vip Mobile, Aptiv, SR Technics, Petrohemija.

Podelite članak