UPRAVLJANJE KONFLIKTIMA

Datum: 28. februar
Cijena kursa po osobi: 210 EUR + PDV
Za više osoba odobravamo popust na zahtjev.
Mjesto održavanja: Career team, PC Palada, 81 000 Podgorica, Crna Gora

Naša praksa

Rad u timu sa sobom nosi gotovo neizbježne teškoće. Bez obzira na to koji je izvor tih teškoća i prateće tenzije, iza jedne tačke obično se fokusiramo na saradnike i njih doživljavamo kao uzrok problema (tj. krivce). Tada ih karakterišemo kao “teške saradnike” i pripisujemo im različite negativne osobine – tvrdoglav, sujetan, pasivan… Zauzimamo rigidnu poziciju i time se samo udaljavamo od rješenja. Na sličan način se često komplikuju i naši privatni odnosi.

Teorijsku osnovu treninga predstavlja sistemska porodična terapija – koja svoju primjenu nalazi i u timskom okruženju. Sistemska porodična terapija nudi sasvim drugačiji pogled na ovakve situacije – umjesto da se fokusira na pojedinca i njegove osobine, pažnja se usmjerava na odnose i porodicu. odnosno tim u cjelini.

Naime, druge ljude ne možemo promijeniti – moglo bi se čak reći da se problem vrlo često produbljuje upravo u onoj mjeri u kojoj pokušavamo da promijenimo drugu osobu. Zbog toga je i potrebno drugačije razumijevanje same situacije.

TRENING PROGRAM

  • Različite pozicije, ali iste potrebe: upravljanje konfliktima
  • Konflikti – porijeklo i nastanak konflikta, mogući ishodi, način održavanja kofliktnog stanja u timu, eskalacija
  • Analiza uloga i hijerarhije – početni korak, najjednostavnije rečeno: odgovor na pitanje “šta je čiji posao” i “čija je odgovornost u datoj situaciji”
  • Cirkularnost – specifičnost sistemskog pristupa sagledavanja problema
  • Emocionalna tenzija i isključivost – ključni mehanizmi koji održavaju tenziju u timu
  • Rad na ličnim primjerima uz podršku trenera/ fasilitatora
  • Otvorena komunikacija – kako pronaći modalitet otvorene komunikacije koju ni jedan član tima ne percipira kao prijeteću
  • Igra uloga (vježbanje otvorene komunikacije)

CILJ TRENINGA

Učesnici dobijaju priliku da kroz rad na ličnim primjerima sagledaju načine rješavanja konflikata i pronađu način poboljšanja komunikacije, saradnje sa drugima i ostvarenja zajedničkih ciljeva.

KONTAKTIRAJTE NAS:

trening@gigroup.me
office@gigroup.me
+382 20 665 555

Podelite članak