Summer4Growth: DISK radionica

Datum: 19. jul

Cijena: 110 EUR

Zašto ovaj trening?

DISK radionica je edukativna radionica koja pomaže da učesnici osvijeste lični preferirani stil ponašanja. Zasnovana je na DISC teoriji koja je jedna od najprimljenivijih u poslovnom kontekstu i učesnici na jednostavan i efikasan način grade razumijevanje kako prilagoditi svoj stil ponašanja osobi sa druge strane radi ostvarivanja bolje komunikacije i ostvarivanja rezultata. Učesnici će tokom radionice biti u prilici da saznaju posebnosti svakog stila ličnosti kao i na koji način možemo da motivišemo drugu stranu i unaprijedimo međusobnu komunikaciju.

Trening teme koje se prolaze su:

  • DISC teorija – razumijevanje ključnih motivatora i ponašanja svakog stila;
  • Vježbe igranja uloga sa prlagođenim primjerima iz svakodnevnog posla;
  • Kako ostvariti efikasnu komunikaciju sa svakim od stilova;
  • Kako motivisati drugu stranu i postići rezultat;
  • Kako se prilagoditi i odgovoriti im na primjedbe.

Na osnovu upitnika samoprocjene učesnici, učesnici će steći uvid najprije u lični preferirani stil ponašanja, a kroz trening modul i različite tipove ličnosti u okviru tima. Pronaći će ključne karakteristike svakog tipa ličnosti za tim i kompaniju. Trening je koristan za razumijevanje različtih tipologija ličnosti, razvoj efikasne komunikacije, rješavanja konflikta, postizanje ciljeva i uticanja, razvoja zaposlenih.

Ova metodologija je danas jedna od najprimjenjivijih teorija u poslovnom svijetu.

Podelite članak