Summer4Growth: Razvoj samopouzdanja

Datum: 31. jul

Cijena: 110 EUR

Zašto ovaj trening?
Pitanja vezana za samopouzdanje se gotovo uvijek javljaju na našim obukama, nezavisno od teme kojom se bavimo. To je razumljivo s obzirom da su radna efikasnost i motivacija zaposlenih u direktnoj vezi sa samopouzdanjem. Pored toga, samopouzdanje je cjeloživotna tema. Ma koliko da smo ostvareni i samouvjereni, srećemo se sa novim izazovima čime se samopouzdanje stavlja na probu i stvara se prostor da se ono dalje razvija. Ova radionica je dobra prilika za sticanje uvida i alata za unaprjeđenje samopouzdanja i otkrivanje sopstvenih načina na koje se samopouzdanje može održati pri susretu sa izazovima.

Program treninga:
 Rad na sebi kao osnova emocionalne inteligencije
 Analiza uticaja koje osjećanja imaju na naše ponašanje
 Kako prepoznati emocionalna stanja i potrebe koje stoje iza njih
 Svijest o sopstvenim snagama i slabostima
 Samomotivacija – kako podsticati sebe i upravljati svojom motivacijom?

Cilj treninga
Trening ima za cilj da direktno, u ovom trenutku, daa podstrek samopouzdanju učesnika kroz prepoznavanje i ekspliciranje snaga, praktične vježbe usmjerene na pozitivno razmišljanje, kao i da na dugoročnom planu osnaži resurse učesnika i pomogne im u cjeloživotnom zadatku razvoja samopouzdanja (kroz osmišljavanje dugoročnijih planova i formulisanje konkretnih koraka koji mogu biti od koristi na tom putu).

Podelite članak