Emocije na poslu

Datum: 30. januar

Mjesto održavanja: Serdara Jola Piletića, PC Palada, Podgorica

Cijena: 210 EUR

Zašto ovaj trening?
Emotivna pismenost je vještina koja nam omogućava da razumijemo sopstvena osjećanja i da znamo šta sa njima da radimo. Kada razumijemo šta osjećamo i zašto nešto osjećamo, razvijamo i sposobnost da razumijemo tuđa osjećanja, što nam donosi višestruku dobit, jer bolje razumijemo sebe, a bolje razumijemo i druge, pa samim tim možemo da pravimo iskrenije i zdravije odnose. Oslušnuti ljude sa kojima radimo, dati prostora ličnom da bude tema razgovora, razumjeti faze stanja i emocija (dok prolaze kroz neku promjenu, na primjer), ali i sagledati šta nas motiviše da bi dali svoj maksimum u zajedničkom zadatku, to je emotivna inteligencija na poslu.

Program treninga:

  • Rad na sebi kao osnova emocionalne inteligencije
  • Analiza uticaja koje osjećanja imaju na naše ponašanje
  • Kako prepoznati emocionalna stanja i potrebe koje stoje iza njih
  • Svijest o sopstvenim snagama i slabostima
  • Samomotivacija – kako podsticati sebe i upravljati svojom motivacijom?

Cilj treninga
U savremenim poslovnim okruženjima sve veća pažnja se poklanja razvoju vještina koje nazivamo emocionalnom inteligencijom. Iskustva pokazuju da upravo te vještine dugoročno dovode do postizanja boljih rezultata, doprinose inovativnosti i kreativnosti, pomažu kreiranju kvalitetnih i produktivnih timova. Oslanjajući se na isprobane dobre prakse i najnovije rezultate istraživanja iz psihologije, neuronauke i biznisa, radionica je usmjerena na razvoj vještina koje nam pomažu da lakše prepoznajemo svoja i tuđa osećanja, da ih bolje razumijemo i da svrsishodno odgovaramo na njih kako bismo postizali bolje rezultate.

Podelite članak