NA ISTOJ STRANI SA TEŠKIM SAGOVORNIKOM
Trener: Vladimir Borovnica
Cijena: 80 EUR+PDV
Vrijeme: 14:00-15:30 h
Datum: 16.06.

Podelite članak