Datum: 24-25. oktobar

Cijena kursa po osobi: 250 EUR + PDV

Za više osoba odobravamo popust na zahtjev!

Zašto ovaj trening

Na ovom kursu ćete steći upotrebljiva znanja i dobiti konkretne informacije, detaljna uputstva i praktične primjere, kako bi zaista razumjeli svaki od segmenata digitalnog marketinga i sjutradan mogli da to stečeno znanje primijene.
Kurs je namijenjen svima koji:

 • hoće da prošire svoje znanje o marketingu kroz
  upoznavanje digitalnih kanala promocije;
 • imaju ili planiraju da pokrenu svoj biznis i žele da
  nauče kako da isti promovišu na internetu i tako
  steknu kupce ili klijente;
 • žele da nauče digitalni marketing i tako ostvare
  neki dodatni prihod kroz remote rad (rad na daljinu)
  ili prekvalifikaciju.

Program treninga:

 • Uvod u digitalni marketing
 • Social Media Management
 • Facebook i Instagram Advertising
 • Ostale društvene mreže
 • SEO (optimizacija sajta)
 • Google Ads
 • Google analitika
 • Email marketing

Cilj treninga:

Cilj ovog kursa je da polaznicima pruži zaokruženo i detaljno znanje iz svih oblasti koje digitalni marketing podrazumijeva: od promocije na društvenim mrežama do pozicioniranja sajtova i email marketinga. Nakon uspješno završenog kursa imaće dovoljno znanja da mogu sami ne samo da osmisle strategiju digitalne promocije za sebe ili svog klijenta, već i da je korak po korak sprovedu u djelo i mjere rezultate i uspjeh kampanja.

TRENER: Anđelka Ducić

Podelite članak