BIZNIS SIMULACIJA – TIMSKA EFIKASNOST I KLJUČNI FAKTORI USPJEHA

OTVORENI ONLINE TRENING PROGRAM

Datum: 28-29.01.
Vrijeme: 28.01. – 13:00-16:00h
29.01. – 13:00-14:30h
Cijena kursa po osobi:
150 EUR + PDV
Trener:
Filip Pećanac
*Namijenjeno rukovodiocima timova

Značaj programa za vas:

Pored prednosti koje rad u trenutnim okolnostima potencijalno nosi sa sobom, mnogi timovi se susrijeću i sa različitim izazovima koji se u najvećoj mjeri odnose na manji stepen interakcije između kolega i izostanak prilika za neformalnu komunikaciju, a samim tim i otežanim održavanjem ili građenjem odnosa u timu. Svi ovi faktori u velikoj mjeri mogu uticati na povezanost i motivisanost članova tima, kao i stabilnost i efikasnost timova u cjelini.

Kroz iskustveno učenje učesnici simulacije su u prilici da osvijeste i razumiju specifična ponašanja u okviru svog tima, utvrde jake strane, kao i da mapiraju prostor za unaprjeđenje. Tokom simulacije, uz razmjenu različitih iskustava, interakciju, kooperaciju i zdravu kompeticiju, učesnici će iskusiti najčešće izazove u vezi sa timskim radom i međusektorskom saradnjom, razmotriti razloge njihovog pojavljivanja, kao i definisati prijedloge za njihovo prevazilaženje.

Učesnici tokom interaktivne i angažujuće aktivnosti zastupaju interese različitih zemalja sa određenim potrebama u situaciji gdje su resursi ograničeni. Ključni izazovi se odnose na pronalaženje načina za ostvarivanje najboljeg rezultata prevazilazeći različite izazove.

Oblasti koje su pokrivene kroz simulaciju:

  • Povjerenje kao osnova timskog rada
  • Značaj fokusa na širu sliku
  • Prevazilaženje “mi vs. oni” mindset-a
  • Razumijevanje potreba druge strane sa fokusom na rješenje
  • Upravljanje konfliktima i sukobima interesa
  • Benefiti efikasne i uvremenjene komunikacije

Trener:

Filip Pećanac je sertifikovani TMI trener i sertifikovani ekspert Thomas PPA. Kao trener i fasilitator u Gi Grupi od 2017. godine aktivno izvodi treninge i teambuilding-e iz oblasti efikasne komunikacije i rješavanja konflikata u okviru tima, timske efikasnosti, upravljanja promjenama i rješavanja problema, razumijevanja i usvajanja kompanijskih vrijednosti, lične odgovornosti i inicijative. U radu sa klijentima Filip uspješno realizuje radionice posebno prilagođene potrebama učesnika. Njegove radionice ocijenjene su sa velikim stepenom zadovoljstva od strane klijenata i podstiču oživljavanje kompanijskih vrijednosti, motivaciju i sinergiju u okviru tima. Filipov portfolio uključuje saradnju sa kompanijama poput: Coca Cola, NIS, Nelt, Philip Morris International,  VIP mobile, Strauss Adriatic, Dr. Oetker, Siemens, SBT, Telesign, Mylan, Tigar Tyres, Carlsberg, Erste Banka, Kuehne + Nagel, Henkel, Catena Media, Orbico Group, Actavis, Pharma Swiss, Norma Group, Nestle, Unicredit.

Trening format:

ONLINE: 2 trening modula

TRAJANJE MODULA: 3h + 1:30h

Trening se održava online u Zoom platformi

KONTAKTIRAJTE NAS:

trening@gigroup.me
office@gigroup.me
+382 67 072 464

Podelite članak